წესები და პირობები


PCRLab არის სამომხმარებლო მომსახურების მიმწოდებელი. ჩვენ გთავაზობთ ლაბორატორიულ კვლევით მომსახურებას ჩვენი ეროვნული ლაბორატორიული პარტნიორის მეშვეობით. ტესტის შეძენით თქვენ ეთანხმებით შემდეგ პირობებს:

ცვლილებები გამოყენების წესებში

ტესტის მოთხოვნა იტოვებს უფლებას ნებისმიერ დროს განახორციელოს ცვლილებები ან შეცვალოს ვადები და პირობები საჭიროების შემთხვევაში. ვადებისა და პირობების განახლება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე. თქვენი ვებგვერდის გაგრძელება ნებისმიერი ცვლილების შემდეგ წარმოადგენს განახლებული წესებისა და პირობების მიღებას და მიღებას.

პაციენტისა და ექიმის ურთიერთობის გამჟღავნება

ამ ვებგვერდის გამოყენებით თქვენ ეთანხმებით, რომ თქვენ არ დაამყარებთ ექიმ-პაციენტთან ურთიერთობას ან რომელიმე დამსწრე ექიმთან. თქვენ ეთანხმებით, რომ თქვენ ნებაყოფლობით მოითხოვთ ამ ტესტებს ონლაინ სერვისის საშუალებით და რომ ჩვენ არ დავსვამთ დიაგნოზს ან არ გაუწევენ სამედიცინო დახმარებას ლაბორატორიული შედეგების ზოგადი ინტერპრეტაციის მიღმა. თქვენ ეთანხმებით, რომ ტესტის მოთხოვნა არ არის პასუხისმგებელი ნებისმიერი სახის ცხოვრების წესის ცვლილებაზე, რომელიც განხორციელებულია მომხმარებელთა მომსახურების წარმომადგენელთან ან ლაბორატორიულ ტექნიკოსთან კონსულტაციის შემდეგ.
მოთხოვნილი ტესტი მუშაობს PCRLabs–თან თქვენი ტესტირების საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად. ეს არის ჯანდაცვის პროვაიდერების დამოუკიდებელი ქსელი, რომელიც გთავაზობთ საზედამხედველო სერვისებს თქვენს მიერ მოთხოვნილი ლაბორატორიული ტესტების ჩატარებასთან დაკავშირებით. PCRLabs და მისი სერვისები დამოუკიდებელია ლაბორატორიისგან და ტესტი მოთხოვნისგან.

დაბრუნების პოლიტიკა

თქვენი შეკვეთის გასაუქმებლად, თქვენ უნდა წარადგინოთ თქვენი მოთხოვნა ტელეფონზე +995 511 133 789 ან ელექტრონული ფოსტით request@pcrlabs.ge.

დაბრუნების პოლიტიკა: ლაბორატორიაში გაუქმებული შეკვეთებისთვის.

1. COVID-19 ტესტირების შეკვეთების საფასურის ანაზღაურება შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მომხმარებელმა გააუქმა შეკვეთა შეკვეთის გაგზავნიდან და ონლაინ გადახდიდან 2 საათის განმავლობაში.
2. ნებისმიერ სხვა შემთხვევაში: COVID-19 ტესტზე გადახდილი თანხა უკან არ დაბრუნდება.
ამ ვებსაიტის გამოყენებით თქვენ ეთანხმებით, რომ თქვენ ეთანხმებით Pcrlabs– ის წესებს და პირობებს, რომლებიც შეგიძლიათ იხილოთ ბმულზე https://pcrlabs.ge/terms-of-use